Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2012

10:42
6535 d139 500

Taken with Instagram at Lubasz Podlesie

10:37
6570 a03a 500

#zieloność (Taken with Instagram at Lubasz Podlesie)

November 11 2011

anty
08:47
Reposted bylepszegoniemaonemanstudioflederrattie

May 22 2011

anty
18:26
8179 3ec4
Reposted fromsurpriseme surpriseme viakerri-m kerri-m
anty
18:25
Reposted fromDasKilian DasKilian viakerri-m kerri-m
anty
18:25
anty
18:24
18:24
3626 5532
Reposted fromlandscape landscape viakerri-m kerri-m
anty
18:24
anty
18:24
6787 ad4b 500
Reposted fromDailyAlice DailyAlice viakerri-m kerri-m
anty
18:23
0712 99c3 500
Reposted fromuosiu uosiu viakerri-m kerri-m

April 30 2011

anty
21:20
Reposted fromszopkowa szopkowa viakerri-m kerri-m
anty
21:20
Reposted frombng123 bng123 viakerri-m kerri-m
21:20
4921 49aa
Reposted frompdl2h pdl2h viakerri-m kerri-m
anty
21:20
There's always one person in any organization who knows what's really going on. This person must be fired.
http://twitter.com/funnyoneliners/status/60311371061002240
Reposted fromkerri-m kerri-m
anty
21:20
The Texas Forest Service undertook controlled burns on Sunday, April 17, 2011 to get rid of fuel on the mountains around McDonald Observatory in the Davis Mountains of West Texas. Here, Black Mountain is burning. The Hobby-Eberly Telescope dome is at right.
Reposted fromkerri-m kerri-m
anty
21:19
Może, pomyślał, nie ma czegoś takiego jak dobrzy i źli przyjaciele. Może są po prostu tylko przyjaciele, ludzie, którzy będą przy tobie, kiedy ci coś dolega, i pomogą ci, byś nie czuł się zbyt samotny. Może to ludzie, dla których warto przeżywać strach, mieć nadzieję... i żyć. Być może są to ludzie, za których warto umrzeć, kiedy trzeba. Nie ma dobrych przyjaciół. Nie ma złych przyjaciół. Są jedynie ludzie, których pragniesz i z którymi chciałbyś być - ludzie, którzy mają swoje miejsca w twoim sercu.
— — Stephen King "To"
Reposted fromkerri-m kerri-m
anty
21:19
Reposted frompaws paws viakerri-m kerri-m
anty
21:19
anty
21:15
Są osoby, które się pamięta i osoby, o których się śni. 
— Carlos Ruíz Zafón
Reposted fromlms lms viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl